SSLC Toppers For The Academic Year 2022 – 23

SURAJ N

5th State Rank – 621/625

THARUN RAI B

9th State Rank – 617/625

DIKSHITHA K

10th State Rank - 616/625

MANYU V REDDY

10th State Rank - 616/625

NAKSHAYASHREE H

613/625

BUVI

612/625

ANAGHA B

611/625

PRADHYUN S

611/625

SAMARTH B N

611/625

HARSHITH ANANDA G

610/625

SAIKSHA S N

610/625

ASFIYA TAJ

609/625

SHRUTHI S

608/625

ANANTH V SUBRAMANI

608/625

M RAHUL

607/625

ABHINAV G

607/625

DIYA KARUNAKARA

607/625

ADITYA KEDLAYA

606/625

ANIRUDDH S K

606/625

MURALIDHAR HEGDE

606/625

TARUN PRADHYUMNA

606/625

SURYA NARAYANAN

605/625

GUMBIRA CHINMAYI P

601/625

KESHAV G HEGDE

600/625

KHUSHI N ARADHYA

600/625

HEMANTH RAJU

598/625

VISMAYA ANAND

598/625

SHREESH NAGARAJ

597/625

SHRADDHA SHASHIKIRAN

596/625

NIKITHA M

595/625

YASHAS VENKAT

594/256

CONGRATULATIONS!